Welkom

 

Welkom op de website van de Teugse Klootschieters Vereniging.

We hopen dat U na het bekijken van onze website nieuwsgierig bent geworden, en een bezoek aan onze vereniging wilt brengen. U kunt dan op een leuke recreatieve manier met de sport kennis maken, natuurlijk wordt er ook op hoog niveau geschoten, de resultaten van onze eerste teams geven u een indruk. U bent ten allentijde welkom, om geheel vrijblijvend op een zondagmorgen met ons mee te schieten. Zie voor data de wedstrijdkalender.

We hebben een gezellig en leuk clubhuis “de Bunker ” vlak bij vliegveld Teuge, hier kan altijd even gezellig nagepraat worden, om de prestaties nog eens onder de loep te nemen.

Alle info en nieuwtjes over en van het TKV DARTEN kunt u ook vinden op

WWW.facebook.com dan intikken TKV klootschieten En Darts

DE BUNKER

De historie van het clubhuis van de Teugse Klootschieters Vereniging

Rond 1950 werd in Teuge, als onderdeel van de IJssellinie, een bunker gebouwd
met hele dikke betonnen muren en, zware stalen deuren.
Boven op het losliggende dak kwam een woud van koperen bliksemafleiders.
De bestemming was destijds de opslag van zeer zware springmiddelen.
Aan het einde van de tweede Wereldoorlog in 1945, toen het Duitse leger
verslagen was, keerde het overgrote deel van de Amerikaanse, Engelse en
Canadese troepen terug naar huis.
Het Russische leger bleef echter op volle sterkte en vormde daardoor
een bedreiging voor West Europa.
Het Duitse leger was er niet meer, dus moest Nederland in eigen
land
een verdedigingslinie opwerpen.
Traditie getrouw greep Nederland naar het water, deze keer uit de Rijn
en de IJssel.
Beweegbare pontons konden dwars over de rivieren worden gelegd om, indien
nodig, tot zinken gebracht en zo kon het land ten oosten van de rivieren dan
onder water worden gezet.
De grote hoeveelheden springstoffen in de bunker in Teuge waren bedoeld
om bij een (nieuwe) oorlog in het uiterste geval de (oude) brug en spoorbrug
van Deventer op te kunnen blazen.
(de A1 en dus ook de brug van deze snelweg waren er nog niet).
Het losliggende dak van de bunker moest ervoor zorgen, dat
bij een
onverhoopte explosie de geweldige drukgolf naar boven wordt gericht.
Na 1960 had Duitsland weer een leger en een deel van de Nederlandse troepen
werd in West-Duitsland gelegerd.
Zo werd de IJssellinie overbodig. De bunker kreeg een nieuwe militaire bestemming
als opslag van kwetsbare geneesmiddelen.
Daarna kwam de bunker in bezit van het Vliegveld Teuge en werd gebruikt als opslag
van o.a. afgedankte vliegtuig onderdelen.

De klootschieters van de jonge TKV, (opgericht 19 juli 1979 met een twintigtal leden)
verzamelden zich destijds op de zondagmorgen eerst in het café van De Groot in de Vecht.
Omdat zij niet wilden dat hun jonge leden de sport begonnen in een café, werd er
naarstig gezocht naar een clubhuis.
De ontdekking dat de bunker van het vliegveld Teuge kon worden gehuurd, met recht
van koop, gaf de mogelijkheden die de club zocht.
De ambities waren er, maar waar begonnen de Klootschieters aan!!!!!
Geen licht, gas of water, geen enkel raam, en … geen geld.
Maar wel een heleboel lef, kennis en dadendrang.
Met de opbrengst van de stalen deuren en de grote hoeveelheden koper, werden
gas, licht en water aangelegd.
Stukken muur werden met een diamantzaag (water gekoeld) en heel veel moeite uitgezaagd,

er kwamen ramen en deuren in het gebouw.
Van winkels en bedrijven, die gingen vernieuwen, werden vloerbedekking, meubels en
materialen voor de inrichting gekregen, zonodig werd er ter plekke gesloopt en de
verkregen materialen meegenomen naar de bunker.
Om het clubhuis te kunnen kopen en te onderhouden, werd een nieuwe klootschieterswedstrijd,
een marathon van meer dan 10 kilometer rond het recreatiepark Bussloo bedacht en georganiseerd.

En dat sloeg aan in de Klootschieterswereld! Meer dan 25 jaar hebben de leden
van de Teugse Klootschieters Vereniging dat evenement jaarlijks georganiseerd.
In de hoogtijdagen deden er meer dan 1300 klootschieters/sters aan mee.
Ook werden en worden nog steeds vanuit het clubhuis kleinere
klootschietevenementen georganiseerd.
Zo is, met de tomeloze inzet van de eigen leden, het clubhuis zelf verder uitgebouwd.
Er ontstond in de loop der jaren een prachtig clubhuis, inmiddels uitgebreid
met twee jeu de boule banen en 10 dart banen.
Tijdens de competitiewedstrijden van de Klootschieters Federatie IJsselstreek (KFIJ)
kunnen meer dan 200 deelnemers probleemloos ontvangen worden.
Het dak ligt nog los, het kan er nog steeds af, dus ook als het bij een feestje van
de klootschieters eens heel erg luidruchtig wordt!
Anno 2010 is de Teugse Klootschietersvereniging een multi sportorganisatie met een circa 80 leden.

Halbo Bosker
Januari 2010